Sewa Peralatan & Ruang

  • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak (PPANPk) , Ipoh ada menyediakan kemudahan penggunaan ruang / bilik seminar / bilik latihan untuk digunakan oleh kakitangan dan untuk disewa oleh agensi / jabatan luar
  • Sila muat turun lampiran dibawah untuk mendapatkan senarai ruang dan kadar sewa kemudahan tersebut:
    SENARAI KEMUDAHAN DAN KADAR SEWAAN