Data Terbuka

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Katalog Data Terbuka Perbadanan Perpustakaan Negeri Perak - ALAMAT PERKHIDMATAN PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERAK